• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ๒ ตำแหน่ง องค์การสวนสัตว์

ด้วยองค์การสวนสัตว์ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างรายเดือนจำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดอนุรักษ์ วิจัยและการศึกษา

               ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
                         -ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ , พาณิชยศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

                         -ตำแหน่งที่ ๒ ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานขับรถ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวน ๑ อัตรา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร