• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ปลาหมอไทย(ปลาหมอสะเด็ด หรือ ปลาเข็ง)

   
   
ลักษณะทั่วไป : รูปร่างป้อม ลำตัวด้านข้างแบน หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาค่อนข้างเล็กอยู่ใกล้กับปลายจมูก กระดูกขอบกระพุ้งเหงือกหยักเป็นฟันเลื่อยแหลมและแข็ง ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า เหงือกปลาหมอ อวัยวะส่วนนี้ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวไปบนบก ครีบหลังยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ด้านท้องสีจะจางกว่า มีอวัยวะช่วยหายใจในปากทำใหัสามารถอยู่บนบกได้นานๆ ความยาวประมาณ 7-23 เซนติเมตร 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย อาหารได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง แมลง และซากสัตว์
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : -
สถานภาพปัจจุบัน : -

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร