• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน 3 อัตรา

         ด้วยองค์การสวนสัตว์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๓ อัตราเพื่อปฏิบัติงานในสำนักองค์การสวนสัตว์ สังกัดบริหารกลาง และสำนักการเงินและทรัพย์สิน สถานที่การปฏิบัติงานสำนักงานองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ดังนี้

  1. สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
  2. สำนักการเงินและทรัพย์สิน จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร