• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2015)  ภายใต้แคมเปญ คือ CHANGE CLIMATE CHANGES หรือปิดเพื่อเปลี่ยน เพื่อเป็นการรณรงค์
ลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนให้มีจิตสำนึกที่จะช่วยกันแก้ไข และบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคตโดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ E,F ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร