• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ

สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์

๑. นางสาวธารทิพย์ รัตนะ

๒. นางสาวอุบลวรรณ ทองดอนเหมือน

๓. นางสาวนารีรัตน์ สารีขาว

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

กำหนดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนสอบ เวลา ๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ดุสิต

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร