• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์เด็ก(Kid Zone) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์อุบลราชธานีมีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์เด็ก(Kid Zone) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

โดยวิธีคัดเลือกแบบข้อจำกัดข้อกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(สามสิบล้านบาทถ้วน) ค่าจ้างออกแบบ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร