• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน

สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี  จำนวน  5 ราย ดังนี้
 
           1. นายณัฐพงษ์       ทองคำ
 
           2. นายรัฐเขตต์        มุสิกภัทร
 
           3. นายเทอดพงษ์    วงษ์สาลี
 
           4. นางสาวเนตรชนก  มุกธวัตร
 
           5. นายเอกภพ         นามเจริญ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร