• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

 • ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ
 • ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานขับรถ

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร