• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์อุบลราชธานี
ขอเปลี่ยนแปลงการทดสอบการจ้างลูกจ้างรายเดือน

สวนสัตว์อุบลราชธานี ขอเปลี่ยนแปลงการทดสอบความรู้ความสามารถ  การจ้างลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี

จำนวน ๑ อัตรา  จากเดิมวันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  เปลี่ยนเป็นวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และประกาศผลสอบวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร