องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์การ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >> ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างจัดหาผู้ดำเนินการโครงการแนวคิดสร้างสรรค์หลักของการรณรงค์ ฯลฯ

(11 พ.ย. 2557)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

(1 พ.ย. 2557)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(31 ต.ค. 2557)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

(22 ต.ค. 2557)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ตระกูลลิง

(20 ต.ค. 2557)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว_ประกาศสอบราคาจ้างดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ 58

(17 ต.ค. 2557)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว_ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงสถานที่ 58

(17 ต.ค. 2557)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว_สอบราคาจ้างทำความสะอาดที่พัก ZOO Schoot

(17 ต.ค. 2557)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

(1 ต.ค. 2557)

สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ รายการพัฒนาเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์

(30 ก.ย. 2557)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำปะปาและระบบสปริงค์เกอร์ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

(30 ก.ย. 2557)

ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำใบปลิวและโบรชัวร์

(26 ก.ย. 2557)

ประกาศสอบราคาการจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม

(23 ก.ย. 2557)

สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบฐานข้อมูล Core Business Function ระยะที่ ๒

(23 ก.ย. 2557)

ประกาศจัดหาผู้ดำเนินการรถพ่วง ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ครั้งที่ ๒

(17 ก.ย. 2557)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานักปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว‏

(10 ก.ย. 2557)

ประการ ข้อกำหนด TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปี งบประมาณ 2558_สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

(4 ก.ย. 2557)

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องปฏิบัติงานหมีแพนด้า (ครั้งที่ 2)

(20 ส.ค. 2557)

สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างเรือนพักรับรอง จำนวน 4 หลัง ปีงบประมาณ 2557

(13 ส.ค. 2557)

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

(4 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!