องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >> การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

การจับคู่ผสมพันธุ์ตุ๊ดตู่ในคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

14 ส.ค. 2555

การสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่สวนสัตว์

10 ส.ค. 2555

ระบบนิเวศในธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อบริเวณที่เลี้ยงอย่างไร

28 ก.ค. 2555

ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์อุบลราชธานี

24 ก.ค. 2555

ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่

16 ก.ค. 2555

ลักษณะโครงสร้างเส้นขนของสัตว์วงศ์กวางและกระจงในประเทศไทย

7 ก.ค. 2555

การศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง สวนสัตว์นครราชสีมา

26 มิ.ย. 2555

การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนในกลุ่มประชากรนกเงือกที่จับคู่แล้วและยังไม่ได้จับคู่

26 มิ.ย. 2555

การจับคู่ผสมพันธุ์เสือไฟในกรงเพาะเลี้ยงสวนสัตว์สงขลา

19 มิ.ย. 2555

การจับคู่ผสมพันธุ์ตะโขงในกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

30 เม.ย. 2555

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

29 ธ.ค. 2554

ความสำเร็จในการผสมเทียมแพนด้ายักษ์

23 พ.ย. 2554

ทำไมจึงต้องอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นที่อยู่อาศัย (Ex situ Conservation)

8 พ.ย. 2554

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพยาธิวิทยาและโรคสัตว์ป่า

12 ส.ค. 2554

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าในปัจจุบัน

11 ก.ค. 2554

เซลล์พันธุศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์ตระกูลกวางและกระจงในประเทศไทย

28 มิ.ย. 2554

สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

17 พ.ย. 2553

การเก็บรักษาพันธุกรรมและเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ตระกูลแมว

17 พ.ย. 2553

การลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

28 ก.ค. 2553

เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1 ต้นแบบในละมั่ง

31 มี.ค. 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!