องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >> คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์และคณะทำงาน

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์และคณะทำงาน

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดิจิทัล เพื่อพัฒนาธุรกิจและบริหารจัดการ(DEM)

(20 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและดำเนินการประชุมSEAZA

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการบริหารงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและดำเนินการประชุมWAZA

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและกิจการสังคมเพื่อการจัดการประชุมระหว่างประเทศ

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการประชุมระหว่างประเทศ

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายLogiticและExcursionเพื่อการจัดการประชุมระหว่างประเทศ

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบและข้อบังคับขององค์การสวนสัตว์

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการปรับปรุงโครงสร้างและบริหารทรัพยากรบุคคล

(19 มี.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

(19 มี.ค. 2561)

หน้า : [1]

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!