องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

รายงานทางการเงิน

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

รายงานประจำปี

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

โครงการนำนักเรียน

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

เรียนรู้ออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่น่าสนใจ

งานวิจัย

อัลบั้มภาพ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา(ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556


วันที่ 29 ส.ค. 2556
          นสัตว์นครราชสีมา สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2556 ราคากลางจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,660,780.-บาท(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- กำหนดยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาผลของผู้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 10.๐๐ น. – 11.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา และประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบงานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. – 15.30 น. ได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดที่ www.zoothailand.org และ www.gprocurement.go.th

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364