องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

รายงานทางการเงิน

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

รายงานประจำปี

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

โครงการนำนักเรียน

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

เรียนรู้ออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่น่าสนใจ

งานวิจัย

อัลบั้มภาพ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7 สำหรับปีงบประมาณงบประมาณ 2552 เริ่มตุลาคม นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่าโครงการดีดีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ คือโครงการนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้
 
ที่สำคัญสวนสัตว์ทั่วประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตลอด ชีวิตในบริบทสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเกณฑ์การรับนักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงระดับ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เงื่อนไขต้องเป็นโรงเรียนด้อยโอกาสและอยู่ในถิ่นธุระกันดาร หรือมีงบประมาณจำกัดในการศึกษานอกสถานที่ มี 2 รูปแบบการเรียนรู้ คือ ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน และ 1 วันมาเช้าเย็นกลับรับจำนวน 75,000 คน โครงการมาเช้าเย็นกลับ สำหรับโครงการเข้าค่ายพักแรม 1 คืน 2 วัน รับจำนวน 22,000 คนเท่านั้น ข่าวดี คือสวนสัตว์โคราชได้รับงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารพักแรมที่มาตรฐานลานแคมป์ไฟ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับนักเรียนได้ถึงคืนละ 500 คน จะเปิดบริการ ได้ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้
 
สวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวน ผู้บริหารนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมเรียนรู้ในสวนสัตว์” ตั้งแต่บัดนี้ สมัครก่อนได้ก่อน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4493-4537-8 ทุกวัน
 
************************************************
 
ข่าวลำดับที่ 25 / 2551
วันที่ 21 กรกฎาคม 51
นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
นางสาวรสสุคนธ์ จุยคำวงค์ หัวหน้าแผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์
โทร. 044-934-537-8 www.zookoratzoo.com
t20161129153334_6836.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364