องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> โครงการที่น่าสนใจ

โครงการปันน้ำใจให้เพื่อน


วันที่ 4 พ.ค. 2552
          โครงการปันน้ำใจให้เพื่อนเป็นโครงการหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เที่ยวชมสวนสัตว์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสวนสัตว์ ซึ่งจะเป็นหนทางในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เห็นความสำคัญของชีวิตสัตว์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงามต่อไปในอนาคต
 
สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ
 1. เข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 5 สวน ในสังกัดขององค์การฯ ฟรี 1 ปี (สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา)
 2. ติดรายชื่อผู้อุปถัมภ์สัตว์บริเวณหน้าส่วนจัดแสดง และ สยช.
 3. รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการอุปถัมภ์ ทางเว็บไซต์ และสยช.
 4. รับส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

- ร้านหนังสือดอกหญ้า รับส่วนลด 10%
- ร้านนายอินทร์ รับส่วนลด 10%

วิธีการสมัคร
 • เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม(เลือกสัตว์ที่ต้องการอุปถัมภ์)
 • ค่าสมัครสมาชิก
  อุปถัมภ์เลี้ยงดูสัตว์เป็นรายปี
  สัตว์ประเภทกินพืชเป็นอาหาร 100 บาท
  สัตว์ประเภทกินเนื้อเป็นอาหาร 200 บาท
 • จ่ายเป็นเงินสด ณ ที่รับสมัคร
 
สมัครและขอรายละเอียดได้ที่
 
สวนสัตว์ดุสิต
71 ถนนพระราม5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กทม.
โทร.0-2282-7111-3 โทรสาร. 0-2282-6125
 
สวนสัตว์เชียงใหม่
100 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 0-5322-1179 โทรสาร. 0-5322-2283
 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3829 -8188-9 โทรสาร . 0-3829 – 8272
 
สวนสัตว์นครราชสีมา
111 หมู่ 1 ถนนนครราชสีมา – ปักธงชัย กม.10 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4435-7354-6
 
สวนสัตว์สงขลา
189 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 0-7433-6038 โทรสาร. 0-7433-6040
 
 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364