องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์การ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมกับสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดงาน Mini Zoo Life at Jungle Park  เปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวสวนสัตว์ภายในศูนย์การค้าและสัมผัสสัตว์ป่ากว่า 16 สายพันธุ์อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 22 -28 สิงหาคม พ.ศ.2560


ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ Hi-light พบกับการจัดโชว์สัตว์ป่าหลากหลายสายพันธ์ กว่า 16 สายพันธ์ ให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด อาทิ นกอินทรีย์ทะเลสแตนเลอร์ นกเค้าหิมะ เหยี่ยวแฮริสฮอร์ก นกแก้วมาร์คอร์ นกเค้าไวท์เฟส อนาคอนด้า อีกัวน่า ม้าแคระ แพรี่ด็อก หมีขอ เต่าซูคาต้า งูหลามทอง เต่าเหลือง เป็นต้น 


นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโชว์บินนกอินทรีย์ทะเลสแตนเลอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ได้รับชมครั้งแรกในจังหวัดอุบลฯ อีกทั้งยังมี กิจกรรมพิเศษ อาทิ กิจกรรมป้อนอาหารม้าแคระ หมูแคระ และป้อนนมปลาอย่างใกล้ชิด


t20170823115630_11755.png
t20170823115632_11756.png
t20170823115633_11757.png
t20170823115635_11758.png
t20170823115636_11759.png
t20170823115637_11760.png
t20170823115716_11761.png
t20170823115725_11762.png
t20170823115737_11763.png

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364