องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิชาการ
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ จับมือ มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ จัดมหกรรมวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือสัตว์ป่า

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับ มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ จัดมหกรรมงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ "Run for Zoo Mini-Half Marathon 2019” ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือโครงการ      สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

การจัดมหกรรมวิ่ง"Run for Zoo Mini-Half Marathon 2019” ที่กำหนดจัดขึ้น ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ อันเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมสวนสัตว์และร่วมสนุกกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ผ่านกิจกรรมด้าน Sport Tourism โดยมี นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการองค์การสวนสัตว์ และประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการจัดงาน และ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นผู้สนับสนุนนโยบายในการจัดงานดังกล่าว
สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปช่วยเหลือโครงการสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ขององค์การสวนสัตว์ และ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์โดยรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ Family Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร Fun Runระยะทาง 5 กิโลเมตร Mini Marathon ระยะทาง 10.5กิโลเมตร และ Half Marathon21.1 กิโลเมตร ผู้วิ่งเข้าเส้นชัย 5 อันดับแรกทั้งชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล และ สำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ "The Big Five” ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำสวนสัตว์นครราชสีมา ที่สื่อถึง สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา อันประกอบด้วย สิงโต เสือดาว ช้างแอฟริกา แรดขาว และ ควายป่าแอฟริกาอันเป็นเหรียญที่ควรค่าแก่การสะสมสำหรับนักวิ่ง
องค์การสวนสัตว์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.fanaticrun.com.โดยสามารถรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ได้ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ สวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมร่วมกิจกรรม Expo Day จากองค์การสวนสัตว์และผู้สนับสนุนอีกมากมาย
รายละเอียดการรับสมัคร Run for Zoo Mini-Half Marathon 2019

การวิ่งมีทั้งหมด 4 ระยะ 
- ระยะ 3 KM. ไม่มีการแข่งขัน
- ระยะ 5 KM. ไม่มีการแข่งขัน
- ระยะ 10.5 KM. มีการแข่งขัน (ใช้ Chip Timing)
- ระยะ 21.1 KM. มีการแข่งขัน (ใช้ Chip Timing)

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.fanaticrun.com 

Link รายละเอียด และ สมัคร —> http://bit.ly/Run-for-Zoo-2019 - ทุกรุ่นทุกระยะ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก และเมื่อเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัล ทุกท่าน
- ระยะ 21.1 KM. Half Marathon จะได้รับเสื้อ Finisher เพิ่มอีก 1 ตัว เมื่อเข้าเส้นชัย

การแข่งขัน 
ระยะ 10.5 KM. และ ระยะ 21.1 KM มีการแข่งขัน ชาย/หญิง
ถ้วยรางวัล Overall ชาย/หญิง ระยะ 10.5 KM. และ ระยะ 21.1 KM
ถ้วยรางวัล อันดับ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ
รุ่นอายุ 16-29 ปี
รุ่นอายุ 30-39 ปี
รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 50-59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ไซส์เสื้อมีดังนี้ 
Size XSSรอบอก 32 นิ้ว(Free size สำหรับเด็ก) 
Size SS รอบอก 34 นิ้ว
Size S รอบอก 36 นิ้ว
Size M รอบอก 38 นิ้ว
Size L รอบอก 40 นิ้ว
Size XL รอบอก 42 นิ้ว
Size 2XL รอบอก 44 นิ้ว
Size 3XL รอบอก 46 นิ้ว

กำหนดการปล่อยตัว 
05.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21.1 Km.
05.50 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 Km.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 Km.
06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3 Km.

การเดินทางมายังสวนสัตว์นครราชสีมา 
สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอปักธงชัย แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี จากกรุงเทพ 
รวมระยะทาง กรุงเทพฯ สวนสัตว์นครราชสีมา 223 กิโลเมตร

สถานที่จอดรถ 
สวนสัตว์นครราชสีมา (เข้าจอดรถได้ก่อนเวลา 05.00 น.)
ศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เข้าจอดรถหลังเวลา 05.00 น.) จะมีบริการรถรับ-ส่ง ภายในงาน

การบริการและสิทธิประโยชน์ 
1. บิบและชิปจับเวลา
2. เสื้อ Sport T-Shirt
3. เสื้อ Finisher for Half Marathon
4. เหรียญ Finisher Medal ทุกระยะ
5. Finisher E-Slip for Mini-Half Marathon
6. โล่รางวัล Age Group Awards
7. บริการน้ำดื่ม ผลไม้ อาหาร หลังวิ่งเข้าเส้นชัย
8. บริการรับฝากของ ตั้งแต่เวลา 04.00 – 09.00 น.
9. บริการทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และรถพยาบาลเคลื่อนที่
10. จุดบริการน้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้
11. บริการสถานที่จอดรถ
12. นักวิ่งเข้าชมและท่องเที่ยวในสวนสัตว์ฟรี

https://www.fanaticrun.com/index.php?/home


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364