องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมบ้านใหม่แม่มะลิ ฮิปโปโปเตมัส ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
(24 เม.ย. 62) องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) พร้อมด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว   นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมบ้านใหม่ แม่มะลิ (ฮิปโปโปเตมัส) ขวัญใจมหาชน อายุ 52 ปี ซึ่งนับเป็นฮิปโปโปเตมัส ที่มีอายุสูงที่สุดในประเทศไทย ที่ได้ย้ายมาจาก สวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่ 18 ธันาคม 2561    ที่ผ่านมา โดยแม่มะลิอาศัยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนร่มรื่น ภายใต้การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ของทีมงานสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดส่วนจัดแสดงแม่มะลิ เป็นสระน้ำแหล่งธรรมชาติ ที่อยู่ในภายสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีขนาดใหญ่กว่าส่วนจัดแสดงเดิมที่สวนสัตว์ดุสิต มีคอกนอนขนาดใหญ่ หนองน้ำที่ชุ่มฉ่ำที่ลายล้อมด้วย ฮิปโป ฯ ลูกหลาน อีก 3 ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแม่มะลิมีอายุมาก และถือเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตที่สมควรได้รับความสุขในทุกด้านสำหรับอาหารจานโปรดของแม่มะลิ กินหญ้าสดอย่างน้อยวันละ 50 กก. และอาหารเสริมอื่นๆ อาทิ กล้วยน้ำว้า 5 กก. มันเทศ 5 กก. ถั่วฝักยาว 5 กก. สุขภาพแข็งแรง ดูจากการถ่ายมูล และการกินอาหาร เรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพของแม่มะลิ อย่างดีที่สุดและมั่นใจว่า จะอยู่ที่บ้านใหม่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้อย่างมีความสุขสำหรับคู่รักเขาดิน บินลาเดน – ตาหวาน เป็นยีราฟคู่ขวัญ จากสวนสัตว์ดุสิต ซึ่งบินลาเดน มีอายุ 18 ปี สูงประมาณ 5.2เมตร ส่วน ตาหวาน เพศเมีย อายุ 17 ปี สูงประมาณ 5 เมตร อยู่ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา สำหรับ ตาหวาน ยีราฟ เพศเมีย ถือเป็นสัตว์ตัวสุดท้ายที่ย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิต มาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมได้โชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวชมความหวานในการใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง ณ บ้านใหม่อันแสนอบอุ่นแห่งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยว ประชาชนและแฟนคลับแม่มะลิ และ บินลาเดน – ตาหวาน ยีราฟคู่ขวัญ สามารถรับชมชีวิตความเป็นอยู่ของแม่มะลิ ได้ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ทุกวัน.
                                      .................................................................................
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 225
t20190425091238_15480.jpg
t20190425091252_15481.jpg
t20190425091304_15482.jpg
t20190425091316_15483.jpg
t20190425091337_15484.jpg
t20190425091348_15485.jpg
t20190425091400_15486.jpg
t20190425091408_15487.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364