องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด


วัน ที่ 2-3 ธ.ค นี้ นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้จัดการโครงคชอาณาจักร ได้ให้การต้อนรับ คณะทำงานรับช้างจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. การรับช้างไว้ในโครงการคชอาณาจักร จ. สุรินทร์ เป็นการนำช้างคืนถิ่น เพื่อช่วยลดปัญหาการนำช้างออกมาเร่ร่อนในเมืองใหญ่ ที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม ในปีนี้มีช้างเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 149 เชือก ด้วยกัน และโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ตั้งชื่อลูกช้างเกิดใหม่ในโครงการฯ ซึ่งเป็นลูกของพังน้องโบว์อายุ 24 ปี และพลายอินทนนท์เป็นพ่อพันธุ์ ตกลูกเมื่อเวลา 23.45 น. ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ผู้ใดสนใจร่วมสนุกได้ที่. โครงการฯ
 
 
หรือfacebook.com/Surin.Elephant.Kingdom ทั้งนี้ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในด้านทัศนคติเรื่องช้าง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของช้างและควาญช้าง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยกำหนดนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ด้อยโอกาสในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เป็นประเภท 1 วัน ไป - กลับ ซึ่งโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จัดวิทยากรทำกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ และอาหารในระหว่างร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 044 - 145070
โทรสาร 044 - 145-071
มือถือ 081-0229960

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364