องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดวันที่ 27 มีนาคม 2561ที่ ส่วนจัดแสดงสัตว์ตระกูลลิงภายในสวนสัตว์สงขลา นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า ฝูง "ลีเมอร์หางแหวน” จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี จำนวน 7 ตัว และของสัตว์สงขลา จำนวน 2 ตัว รวมเป็น 9 ตัว ที่นำมาจัดแสดงในส่วนจัดแสดงสัตว์ตระกูลลิงภายในสวนสัตว์สงขลา
ขณะนี้ฝูง "ลีเมอร์หางแหวน” มีสมาชิกเกิดใหม่เพิ่มขึ้นมา 1 ตัว เป็นลูกลิเมอร์หางแหวน เพศเมีย อายุ 6 วัน มีสุขภาพแข็งแรง พ่อชื่อ ณ เดช เป็นลีเมอร์หางแหวนเจ้าถิ่นของสวนสัตว์สงขลา ส่วนแม่ ชื่อ สาม จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ที่เข้ามาอยู่ที่สวนสัตว์สงขลาได้ 4 เดือน ขณะนี้ลูกลิเมอร์หางแหวน ยังอยู่ในความดูแลของแม่ลีเมอร์ฯ ตามสัญชาตญาณ เนื่องจากยังกินนมแม่อยู่ โดยแม่ลีเมอร์หางแหวน หวงลูกมากนั่งกอดลูกน้อยให้เกาะลำตัวแน่นนายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา เปิดเผยว่า ตามที่สวนสัตว์สงขลาได้รับมอบฝูง "ลีเมอร์หางแหวน” จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ประมาณ 4 เดือนแล้ว และเป็นที่น่ายินดีจากการที่ทางเราได้เลี้ยงดูเป็นอย่างดีแบบใกล้เคียงธรรมชาติ สิ่งสำคัญเราให้ความรักกับเขา ก็ได้ผลผลิตออกมา 1 ตัว จากน้องสาม ซึ่งเป็นแม่ลีเมอร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ส่วนพ่อชื่อ ณ เดช เป็นลีเมอร์หางแหวนเจ้าถิ่นของสวนสัตว์สงขลา เป็นลูกลิเมอร์ฯ เพศเมีย อายุ 6 วัน มีความน่ารัก อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนได้พาบุตร หลาน มาเยี่ยมชมผลผลิต "ลีเมอร์" ที่สวนสัตว์สงขลาสำหรับฝูงลีเมอร์หางแหวน ตัวเต็มวัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของสวนสัตว์สงขลา มีจำนวน 9 ตัว เป็นสัตว์ในตระกูลลิง แต่มีใบหน้ายาวคล้ายกับหมาจิ้งจอกดวงตากลมโตขนเป็นสีเทาอมน้ำตาลน้ำหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม ยาวจากหัวจรดหางยาว 1 เมตร จุดเด่นคือหางยาวมีขนดกฟู และมีรายเป็นปล้องๆ โดยเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของเกาะมาดากัสการ์ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกา ลีเมอร์ หางแหวน พบได้ทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมาดากัสการ์ แถบชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกที่เดียวเท่านั้น
t20180328112516_13851.jpg
t20180328112529_13852.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364