องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์การ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดเปิดรับสมัครล่วงหน้าแล้ว ในกิจกรรม 'ปั่น ปลูก เพื่อสิ่งแวดล้อม' (ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2560 โดยใช้เส้นทาง สวนสัตว์สงขลา - บ้านเขาแก้ว - บ้านบางดาน - บ้านศรัทธา - บ้านเกาะแต้ว - ถนนสงขลานาทวี - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน - บ้านสวนตูล - สวนสัตว์สงขลา รวมระยะทางประมาณ 25 ก.ม. ค่าสมัครท่านละ 500 บ. รับเสื้อแข่งขันจักรยาน พร้อมมีอาหาร-เครื่องดื่มและผู้ติดตามท่องเที่ยวสวนสัตว์ฟรี

*** รีบๆ นะคะ รับจำนวนจำกัดค่ะ ***

ขั้นตอนการสมัครกิจกรรม 'ปั่น ปลูก เพื่อสิ่งแวดล้อม' (ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ)

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ สวนสัตว์สงขลา

การสมัครด้วยตนเอง
1. กรอกรายละเอียดใบสมัคร ได้ที่ อาคารประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา
2. ชำระค่าสมัคร 500 บาท แจ้ง SIZE เสื้อ

*** ในวันแข่งขันให้นำใบเสร็จมารับเสื้อและคูปองอาหารการสมัครออนไลน์

1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.songkhlazoo.com หรือ ปริ้นท์ใบสมัครจากเฟสบุ๊ค ‘สวนสัตว์สงขลา Songkhla zoo’ 
2. กรอกรายละเอียดใบสมัคร พร้อมระบุ SIZE เสื้อ
3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี 030-1-33726-4 ชื่อบัญชี น.ส.วรางรัตน์ คงสุวรรณ และ น.ส.จริยาวรรณ บินสตีระ และ น.ส.ปัญจพร มณีกุล (เพื่อโครงการปั่นปลูกปล่อยเสือเข้าป่า)
4. แสกนหรือถ่ายภาพใบสมัคร พร้อมสลิปการโอนเงิน ส่ง inbox เข้ามาในเฟสบุ๊ค ‘สวนสัตว์สงขลา Songkhla zoo’

*** ในวันแข่งขันนำสลิปมารับใบเสร็จ และนำใบเสร็จมารับเสื้อ พร้อมกับคูปองอาหาร

หมายเหตุ SIZE เสื้อมีจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิเลือก SIZE ก่อนนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7459-8555 , 06-3739-4375 , 08-6498-1447

t20170904144158_11848.jpg
t20170904144210_11849.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364