องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

รายงานทางการเงิน

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

รายงานประจำปี

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

โครงการนำนักเรียน

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

เรียนรู้ออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่น่าสนใจ

งานวิจัย

อัลบั้มภาพ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด     องค์การสวนสัตว์ เปิดสวนสัตว์ 7 แห่ง ให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เข้าฟรี
"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 18-20 สิงหาคม นี้
หวังเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์ ในห้องเรียนตามธรรมชาติ

     วันนี้ (อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต
องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีแถลงข่าว เปิดสวนสัตว์ 7 แห่งให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เข้าชมฟรี
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ต้อนรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าว 

     วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของไทยที่มีความสำคัญต่อแวดวงวิทยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ไทย และการศึกษา กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกปี 
องค์การสวนสัตว์ จึงมีนโยบายเปิดสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมฟรี
ต้อนรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ เนื่องจากสวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมและสื่อต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านวิชาการให้เกิดการเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ อันจะนำไปสู่การต่อยอดการเรียนรู้ ในอีกมิติหนึ่ง
ที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

     นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ เห็นถึงความสำคัญ
ของการจัดกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย จึงมีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ
เข้าชมสวนสัตว์ฟรี ทั้ง 7 แห่ง โดยในแต่ละแห่งได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อหวังให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
(นายเบญจพล นาคประเสริฐ) ที่ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ภายในสวนสัตว์ ในโอกาส วันสำคัญนี้ 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 

     "องค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ โดยหวังว่าจะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ได้ เพื่อขยายผลและยกระดับการเรียนรู้ให้มากที่สุด” นายสุริยา กล่าว

     ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 7 แห่ง และ 1 โครงการ ประกอบด้วย สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี
และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02 282 7111-3 ต่อ 153

t20170815165414_11659.jpg
t20170815165451_11660.jpg
t20170815165503_11661.jpg
t20170815165514_11662.jpg
t20170815165539_11663.jpg
t20170815165532_11664.jpg
t20170815165603_11665.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364