ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ

ด้วยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการจัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์   สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย ในรูปแบบคลิปวีดิโอ  อันเป็นการปลุกจิตสำนึก        ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย ภายใต้หัวข้อ " Amazing Zoo ๒๐๑๗ ” โดยการคัดเลือก   มีรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ คลิก
แบบเสนอผลงาน คลิก


INSERT INTO useronline VALUES ('1508291686','54.224.203.224','/ewt_news.php')
Duplicate entry '1508291686' for key 'PRIMARY'