โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมเต่าหญ้า

          สวนสัตว์นครราชสีมาได้ทำการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เต่าหญ้ามาทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรม โดยทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เต่าหญ้าจากสวนสัตว์นครราชสีมาที่มีอยู่แล้ว จำนวน 2 ตัว และได้ทำการจัดซื้อลูกพันธุ์เต่าหญ้าจำนวน 6 ตัว รวมทั้งยังขอความอนุเคราะห์พ่อแม่พันธุ์เต่าหญ้ามาจากสวนสัตว์ดุสิตจำนวน 2 ตัว เพื่อทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมเต่าหญ้า และสภาพการจัดการและคุณภาพสิ่งแวดล้อมบางประการของคอกเลี้ยง ที่มีผลต่อพฤติกรรมเต่าหญ้า ในสวนสัตว์นครราชสีมา

          โดยช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการศึกษา วิจัยพฤติกรรมเต่าหญ้า ได้เริ่มในเดือนตุลาคม 2547 และสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2548 เป็นระยะเวลา 1 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ คลิก