โครงการศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาของวัวแดงภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

          วัวแดง (Bos javanicus) ปัจจุบันมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติตามการจัดของ IUCN ปัจจุบันมีการกระจายอยู่ในประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ซาบา กาลิมันตัน ชวา และบาหลี ในประเทศไทยคาดว่ามีอยู่ประมาณ 470 ตัว

          ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของวัวแดงในปัจจุบันมักอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับการดูแลตามกฎหมาย แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าประชากรวัวแดงเหล่านี้จะยังคงอยู่รอดต่อไปได้นานแค่ไหน ดังจะเห็นได้จากรายงานการพบวัวแดงถูกล่าอยู่บ่อยครั้งเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ คลิก