การวิจัยเพื่อพัฒนาการธนาคารพันธุกรรมของสัตว์ป่าหายากตระกูลกวางและกวางผาในประเทศไทย

          ละมั่งพันธุ์ไทย ละมั่งพันธุ์พม่า เนื้อทราย และกวางผา จัดเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย และมีความสำคัญทางด้านการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง แต่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาสถานภาพในธรรมชาติยังมีอยู่น้อยมากและเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ประชากรในสภาพการเพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เป็นอย่างดี จนทำให้ปัจจุบันมีประชากรละมั่งสายพันธุ์พม่าและเนื้อทรายเพียงพอสำหรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

          เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ (Assisted Reproductive Technologies, ARTs) เช่น การเก็บ อสุจิแช่แข็ง การผสมเทียม การผลิตตัวอ่อนในจานแก้วเพื่อย้ายฝาก ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มจำนวน และการจัดการด้านพันธุกรรมสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด การเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์สัตว์เพศผู้พื่อจัดตั้ง ธนาคารน้ำเชื้อหรือธนาคารพันธุกรรม (Genome Resource Bank; GRB) เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการนำ เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์มาช่วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าสำคัญของประเทศไม่ให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้นการ พัฒนาเพื่อจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมในสัตว์ป่าตระกูลกวางและกวางผาของประเทศไทย จะเป็นทางออกที่สามารถ ชะลอวิกฤตการสูญพันธุ์ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสืบพันธุ์ในการเร่งสร้างจำนวนประชากร ที่เร็วกว่าการผสมตามธรรมชาติ และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสัตว์ป่าที่อยู่ในธรรมชาติเพื่อแลก เปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างประชากรในธรรมชาติและในกรงเลี้ยงต่อไปเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ คลิก