ความสำเร็จและข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ป่า

          ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ ได้แก่ การตรวจสอบความสมบูรณ์พันธุ์ การผสมเทียม (artificial insemination; AI) การย้ายฝากตัวอ่อน (embryo transfer; ET) การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (in vitro fertilization; IVF) การฉีดตัวอสุจิ (intracytoplamic sperm injection; ICSI) การย้ายฝากนิวเคลียส (cloning/nuclear transfer; NT) การคัดเลือกเพศจากอสุจิ (sperm sexing) การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ (tissue graft) ได้เข้ามามีบทบาทช่วยให้สัตว์ป่าสามารถสืบพันธุ์และ ตั้งท้องด้วยกระบวนการเลียนแบบธรรมชาติ

          นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางทางพันธุกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปัญหาในการสืบพันธุ์ องค์การสวนสัตว์ได้จัดตั้งธนาคารพันธุกรรม (Genome Resource Bank, GRB) สัตว์ป่า เพื่อในอนาคตจะสามารถนำเอาพันธุกรรมจากต้นพันธุ์มากระจายในรุ่นถัดไปได้รวดเร็ว และยังช่วยลดกระบวนการการขนย้ายสัตว์จากแต่ละสวนสัตว์ และมีความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สำหรับการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมสัตว์ป่าในสภาพการเพาะเลี้ยงกับประชากรสัตว์ในธรรมชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ขาดองค์ความรู้ ความเสี่ยงในการวางยาสลบ และความเครียดเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ คลิก