ปฏิบัติการ-เก็บรังไข่และอัณฑะจากตัวสัตว์และการจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการ