การวิจัยการแยกเพศนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากพฤติกรรมการส่งเสียงร้อง และการทดสอบด้วย PCR

          โครงการ วิจัย การแยกเพศนกกระเรียนพันธุ์ไทย (Grus antigone sharpii)จากพฤติกรรมการส่งเสียงร้อง ลักษณะภายนอก และการทดสอบด้วย PCR เพื่อเตรียมความพร้อมทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตาม ธรรมชาติของประเทศไทย