ค่ายอาสาพัฒนาถิ่นอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาถิ่นอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย หรือ WRC CAMP 2020
ค่ายอาสาที่พาน้อง ๆ จากทั่วประเทศที่เคยผ่านค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ (นกกระเรียนพันธุ์ไทย) รุ่นที่ 1 และ 2 และพี่ ๆ นักกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศ มาพบปะทำงานร่วมกันอีกครั้ง
จัดโดย ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย True ปลูกปัญญา และเครือข่ายอนุรักษ์อีกมากมาย
กิจกรรมหลากหลาย ทั้งดูนก สำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ วาดภาพผนังศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนรุ่นใหม่ กับกลุ่มอนุรักษ์จากทั่วประเทศ ทั้งองค์การสวนสัตว์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กลุ่มใบไม้ และกลุ่มอาสาจากป่าห้วยขาแข้ง (ทีมพญาแร้ง)
สำหรับคนที่พลาดรอติดตามข่าวสารที่เพจ
https://www.facebook.com/edu.koratzoo
และเพจ

เขียน : ปิยะพงษ์ ชิณเดช
ภาพ : ณัฐวุธ เดือนแจ่ม