ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกระบอกน้ำสูญญากาศ

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกระบอกน้ำสูญญากาศ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 10 ใบ
1. คุณสุทธิชัย  ปทุมล่องทอง
2. คุณสุพิศ ว่าวภู่
3. คุณพวงหยก ยศธร
4. คุณศุภพิชญ์ เลนุกูล
5. คุณพงา นนทนาคร
6. คุณบรรจงทิพย์  ศรีประเสริฐ
7. คุณธีรภาพ เมธาวี
8. คุณไวณวิณ เพ็งชะตา
9. คุณนิชาวดี วัฒยัง
10. คุณศรีนวล ร่วมพุ่ม