“วันเสือโคร่งโลก” หรือ “วันอนุรักษ์เสือโลก”

"วันเสือโคร่งโลก” หรือ "วันอนุรักษ์เสือโลก”

29 กรกฎาคม

ข่าวดี! ไทยมีประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้น

กรมอุทยานฯ เผยข่าวดี ปี 63 ไทยมีประชากรเสือโคร่งในผืนป่าราว 130 -160 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี 56 ประมาณ 60-80 ตัว

"เสือโคร่ง” เป็นสัตว์กินเนื้อผู้ล่าสูงสุดแห่งห่วงโซ่อาหาร ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มีมากเกินไป

เสือโคร่งมีอุปนิสัยและพฤติกรรมชอบอยู่ลำพังตัวเดียวโดด ๆ ยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์จึงจะจับคู่กัน ในอดีตเคยมีเสือโคร่ง ในอดีตเคยมีเสือโคร่งอยู่ 8 สายพันธุ์ย่อย แต่สูญพันธ์ไปแล้ว 3 สายพันธุ์ย่อย ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ด้วยภัยคุกคามจากการล่าและการทำลายที่อยู่อาศัย

เมืองไทยในอดีตเคยพบเสือโคร่งอาศัยอยู่ตามป่าทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันมีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่ตามพื้นที่อนุรักษ์ไม่กี่แห่งเท่านั้น

ทุก ๆ ปี จะกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม เป็น "วันเสือโคร่งโลก” หรือ "วันอนุรักษ์เสือโลก” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเสือโคร่งในระบบนิเวศ และตระหนักถึงการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า โดยวันเสือโคร่งโลกถูกกำหนดขึ้นจากการประชุมว่าด้วยเรื่องเสือโคร่งที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใน พ.ศ. 2553

สำหรับประเทศไทย ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยว่า ปีนี้ (2563) ประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งในผืนป่าประมาณ 130 -160 ตัว ส่วนใหญ่พบบริเวณผืนป่าตะวันตก ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 60-80 ตัว

สำหรับงานเนื่องในวันเสือโคร่งโลก ปี 2563 ภายใต้แนวคิด "ป่าไทยไม่ไร้เสือ -Road for Thai Tigers” ตั้งแต่วันนี้ – 2 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี

CR:ขอบคุณข้อมูล / กรมอุทยานฯ

สำหรับประชาชนนักท่องเที่ยว สามารถชื่นชม และศึกษาพฤติกรรมเสือโคร่ง ได้ทุกสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย