องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (22 ก.ค. 63) เวลา 16.00 น. ณ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานชั่วคราว) จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

โดยมี นายสุริยา  แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมด้วย