“เติมใจให้กัน”

ชาวองค์การสวนสัตว์ ร่วมใจนำ ของกิน ของใช้ มาเติมตู้ "เติมใจให้กัน” เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในช่วงโควิด-19 นี้ 19 พ.ค. 63 นายสุริยา  แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมใจกันนำของกินของใช้ เติมใส่ตู้ "เติมใจให้กัน” ไว้สำหรับผู้ที่ขาดแคลน ยากไร้ ขัดสน ฯลฯ สามารถมาหยิบของกิน ของใช้ ในตู้นี้ ไปทาน ไปใช้ ได้ฟรี! และก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเกินพอดีแล้ว สามารถนำ ของกิน ของใช้ ฯลฯ มาใส่ตู้นี้ได้


ทั้งนี้ ตู้ "เติมใจให้กัน” จะตั้งอยู่บริเวณ ริมถนน หน้าสำนักงานองค์การสวนสัตว์ (บางโพ)


ชวนเป็นผู้ให้ ด้วยการแบ่งปัน

เชิญบริจาคสิ่งของหรืออาหารใส่ตู้เติมสุข ให้กับพี่น้องชาวบางโพ และบริเวณใกล้เคียง


#คนไทยไม่ทิ้งกัน