ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสัตว์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม