โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมงานมหกรรมงานช้าง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ได้นำช้างที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากกว่า 60 เชือก เข้าร่วมงานมหกรรมงานช้าง ประจำปี 2562 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ โดยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ