ลงพื้นที่โครงการฯ บริเวณคลอง6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คณะทำงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ นำโดย นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน และนายอาคม มณีกุล ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่โครงการฯ บริเวณคลอง6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่จริง กำหนดแนวทางการปฎิบัติงานของคณะทำงานฯ รวมทั้งการวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้สวนสัตว์แห่งใหม่มีความสวยงาม สมบูรณ์ตามแบบฉบับสวนสัตว์มาตรฐาน