องค์การสวนสัตว์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เวลา 8:30 - 10:30 น. 
 โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้ครอบคลุมในประเทศไทย
       ในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 16 หน่วยงาน (ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7 หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก 9 หน่วยงาน)