องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันนี้ (9ส.ค.62) เวลา 13.30 น. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุเมธ กมลนรนาถ / นายสุริยา แสงพงค์ และ นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ (ชั่วคราว)