งานเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การสวนสัตว์ เตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จับมือองค์กรพันธมิตรหวังร่วมกันสร้างความตระหนักและความสำคัญในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมพื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เข้าร่วมงานเปิด "ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย พร้อมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2562” บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการหวังร่วมกันสร้างความตระหนักและความสำคัญในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกต้องตากหลักวิชาการ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 จนกระทั่งปัจจุบันสามารถปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติได้ถึง 105 ตัว และในวันเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นี้ องค์การสวนสัตว์จะทำการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติเพิ่มอีกจำนวน 10 ตัว

ทั้งนี้ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จ.บุรีรัมย์ นี้ องค์การสวนสัตว์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ในการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว ภายหลังจากที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว