องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (26 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ องค์การสวนสัตว์ (สำนักงานชั่วคราว) จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมด้วย

ในการนี้ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และ​โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ