การศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง สวนสัตว์นครราชสีมา

การศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง สวนสัตว์นครราชสีมา
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าคู่กันของเต่าดาวพม่า ที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา
  2. เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ์ การตั้งท้อง การวางไข่ และการพัฒนาของเต่าดาวพม่า ที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพกรงเพาะเลี้ยง ของสวนสัตว์นครราชสีมา
  3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์เต่าดาวพม่า ต่อไปในอนาคต
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/04_taodaoparma.exe