การจำแนกเพศของนกมาคอว์ และนกกระตั้วโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

การจำแนกเพศของนกมาคอว์ (Ara sp.) และนกกระตั้ว (Cacatua sp.) โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
Sex Identification of the Macaw (Ara sp.) and Cockatoo (Cacatua sp.) using DNA marker
 
Chiang Mai Zoo, Chiang Mai, Thailand Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/08_Macaw.exe