การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนในกลุ่มประชากรนกเงือกที่จับคู่แล้วและยังไม่ได้จับคู่

  1. พันธกิจขององค์การสวนสัตว์ = อนุรักษ์ + มุ่งหมายที่จะคงความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. การขยายพันธุ์นกเงือก มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ทำให้การขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จได้ยาก
  3. นกเงือกหลายตัวไม่แสดงพฤติกรรมการขยายพันธุ์ทั้งที่ถึงวัยเจริญพันธุ์
  4. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างการจับคู่ขยายพันธุ์กับระดับของฮอร์โมน.
 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/09_Hornbill.exe