แนวโน้ม และทิศทางความเป็นไปได้ในการคืนสัตว์ป่าหายากสู่ระบบนิเวศธรรมชาติของไทย

เวลาผ่านไป ปัญหา และทิศทาง?

  1. ปี 2552 มีความสำคัญ –ครบรอบ 50 ปีการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย –ครบ 30 ปีงานวิชาการสัตว์ป่าไทย มีเวทีสัมมนา –ทบทวนเราทำอะไรไปบ้างแล้ว และคิดจะทำอะไรต่อไป ?

  2. การคุ้มครองสัตว์ป่า การคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ เคยมีการพูดคุยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

  3. แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556)

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/10_WildlifeReintroduction.exe