ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Fundamental of Geo-Informatics Technology
 
หัวข้อการบรรยาย
 
  1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
    • เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล
    • เทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
    • เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  2. ดาวเทียมธีออส (THEOS)
  3. ดิจิตอลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/002_gistda.exe