รายงานการพบโรคอุบัติใหม่ไคทริดิโอไมโคซิสในสัตว์สะเทินประเทศไทย

เชื้อราไคทริด: โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ของสัตว์สะเทิน
1986: จำนวนประชากรสัตว์สะเทินลดลงทั่วโลก คาดว่ามีสาเหตุมาจาก
การบุกรุกถิ่นอาศัย และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
 
**พื้นที่อนุรักษ์ของออสเตรเลียและอเมริกากลางได้รับกระทบด้วย
 
 
ข้อสังเกต
  • กบตายอย่างเฉียบพลัน ประชากรลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือน
  • ลูกอ๊อดไม่ตาย ตายแต่ตัวเต็มวัย
  • สิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง
  • กบที่ได้รับกระทบเป็นกบที่อาศัยอยู่ในลำธาร
 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/05_Chytrid.exe