ระบบนิเวศในธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อบริเวณที่เลี้ยงอย่างไร

นิเวศวิทยาของสัตว์ป่า (แหล่งที่อาศัย)
 
  • คุณภาพถิ่นอาศัย (Site Quality) Soil, Topography, Climate Extremes, Precipitation, Drought Periods
  • พื้นที่ และขนาดของถิ่นอาศัย (Space and Home Range) Diversity, Seasonality
  • อาหารและน้ำ (Food & Water) Seasonality, Variety, Preferences, Nutrition
  • สิ่งกำบัง และสิ่งปกคลุม (Shelter and cover) Weather, Young, Display, Resting/Roosting
  • ปัจจัยพิเศษ Different Species Can Have Widely Different Requirements That Can Change With the Seasons and Life Stage.
 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/06_Conference2009.exe