ลักษณะโครงสร้างเส้นขนของสัตว์วงศ์กวางและกระจงในประเทศไทย

          การศึกษาลักษณะเส้นขนของสัตว์วงศ์กวาง (Family Cervidae) และวงศ์กระจง (Family Tragulidae) ในประเทศไทย ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เก้งธรรมดา เก้งหม้อ กวางป่า ละมั่งทั้ง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ละมั่งพันธุ์ไทยและพันธุ์พม่า เนื้อทราย กระจงเล็ก และกระจงควาย โดยศึกษารูปร่างภายนอก ของเส้นขน ลายเปลือกขน(cuticle) แกนขน (medulla) และพื้นที่หน้าตัดเส้นขน (cross section)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก