โปรโมชั่น! รับเครดิตเงินคืนค่าบัตรผ่านประตู 50 %

โปรโมชั่น วันเด็กที่ 12 มกราคม 2562 
โปรโมชั่น! รับเครดิตเงินคืนค่าบัตรผ่านประตู 50 % สำหรับ 6 สวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น 
เมื่อสแกนจ่าย QR code เป๋าตุง ผ่านแอฟพลิเคชั่น Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย 
เงื่อนไข 
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สแกน QR code เป๋าตุงผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
- จำกัดสิทธิ 2 บัตรผ่านประตู (ประเภทผู้ใหญ่) / 1 ท่าน / 1 บัญชี Krungthai NEXT 
- จำกัดจำนวนบัตรผ่านประตูรวม 6,000 ใบ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1,500 ใบ , สวนสัตว์เชียงใหม่ 1,000 ใบ , สวนสัตว์นครราชสีมา 1,000 ใบ , สวนสัตว์สงขลา 500 ใบ , สวนสัตว์ขอนแก่น 1,500 ใบ , สวนสัตว์อุบลราชธานี 500 ใบ
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะวันที่ 12 มกราคม 2562 เท่านั้น 
- ธนาคารจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืน และคืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สแกน QR code ชำระค่าบัตรผ่านประตู ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
- ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด 
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-111-1111